top of page

Employer Branding Specialist "w rolach głównych"

Czy zastanawia(ły/li)ście się nad tym jak różnorodne są codzienne obowiązki employer brandingowców? W swojej karierze zadowowej wielokrotnie musiałam edukować moich współpracowaników na temat tego, czym zajmuję się w organizacji. Z mojej perspektywy wachlarz ról, w które jako employer brandingowcy wchodzimy jest bardzo szeroki. Do tego im bardziej różnorodne są nasze kompetencje, tym łatwiej nam budować silne marki pracodawcy. Opis takiej roli po prostu jest skomplikowany, stworzyłam więc własny model, w którym rozbijam profil specjalisty do spraw Employer Brandingu na czynniki pierwsze. To jak, sprawdzamy wspólnie, co w pracy robią EB'owcy?


INSPIRACJE

Jedną z inspiracji do powstania mojego modelu oraz tytułu tego artykułu jest książka Justyny Matras i Rafała Żaka "Trener w rolach głównych". Jest to podręcznik dla trenerów na różnym etapie rozwoju zawodowego. Rozpoczyna się on od prezentacji Modelu Ról Trenera, który porządkuje codzienne zadania osób zajmujących się szkoleniami. Brakowało mi materiału, który doprecyzowałby obszary, którymi zajmuje się EB'owiec. Szukałam zarówno w materiałach polskojęzycznych jak i angielskojęzycznych, ale do tej pory nie udało mi się znaleźć nic, co zgrabnie opisywałoby tę rolę. A w mojej karierze zawodowej zdarzyło się tak, że musiałam przygotować bardzo szczegółowy opis mojej roli w organizacji. Spędziłam nad nim kilka godzin, a obszary, którymi się opiekowałam stanowiły ponad stronę tekstu. To doświadczenie uświadomiło mi, że jednym bardzo ważnych aspektów pracy EB'owca jest edukacja organizacji i współpracowników na temat tego, czym jest sam Employer Branding i czym osoba za niego odpowiedzialna, dokładnie się zajmuje.


Po przeczytaniu conajmniej kilkuset ogłoszeń o pracę i uczestnictwu w wielu rozmowach rekrutacyjnych, mam poczucie, że sporo firm zapomina, że Employer Branding, to nie tylko kampanie, eventy i cała neonowa otoczka, która do pracy w EB przyciąga mnóstwo osób. W tym wszystkim bardzo często pomijana jest warstwa strategiczna niezbędna do świadomego budowania marki pracodawcy. Po tych doświadczeniach wzięłam sobie za cel, promowanie holistycznego podejścia do organizacji i pokazywaniu tych mniej fajerwerkowych (chociaż dla mnie dużo ciekawszych) części pracy EB'owca. Kolejną inspiracją jest dla mnie dołączenie roli Specjalisty do spraw CSR (oficjalna nazwa: specjalista do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw) w 2020 roku do listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rola ta trafiła do grupy 2421 - Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji. Więcej o samej roli i procesie dołączenia jej na listę, można przeczytać w artykule "Specjalista/ka ds. CSR oficjalnie na liście zawodów MRPiPS". Biorąc pod uwagę strategiczne ulokowanie roli EB'owca w organizacji oraz to, jak holistycznie jako EB'owcy musimy myśleć i działać, być może my też powinniśmy zastanowić się nad dookreśleniem roli zadowodowej oraz sformalizowaniem jej. Sądzę, że przykład specjalisty do spraw CSR mógłby być dla nas świetną inspiracją. Szczególnie infografika oraz analiza tematyczna, gdzie pokazywany został cały proces. Moim zdaniem warto pochylić się nad "rolami głównymi EB'owca" i formalnym dookreśleniem, czym EB'owiec zajmuje się, ponieważ jestem przekonana, że w ciagu najbliższych 10 lat znaczenie Employer Brandingu w organizacjach będzie rosło. W Employer Brandingu pracujemy z danymi, skupiamy się na wytwarzaniu produktów EB'owych, holistycznie i systemowo patrzymy na organizację, pracujemy z potrzebami biznesowymi i blisko z biznesem. Te czynniki sprawiają, że na wiele problemów związanych z postrzeganiem HR'u i powszechnie znanymi zarzutami w jego stronę, jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Im bardziej dookreślona będzie rola EB'owca, tym łatwiej będzie też budować bardzo silne kompetencyjnie zespoły EB'owe i wzmaniać je poprzez odpowiednie szkolenie. Na koniec pamiętajmy, że strategia EB'owa jest częścią strategii HR'owej firmy i siłą rzeczy będzie ona coraz silniej na nią wpływała. Zanim przejdziemy do poszczególnych elementów modelu, powinnam podzielić się z Wami tym, jak on powstał. Jest to subiektywny efekt mojej pracy analitycznej. Co więc brałam pod uwagę? Było to kilka różnych aspektów:

 • moje doświadczenie zawodowe;

 • wiedza i kompetencje zebrane przeze mnie w ciągu ostatnich lat;

 • research w Google - co można znaleźć po polsku i po angielsku na temat roli EB'owca;

 • rozmowa z czatem GPT jako element poglądowy i inspiracyjny;

 • doświadczenia z procesów rekrutacyjnych (a akurat tego mam za sobą znacznie więcej niż bym chciała), a zarówno same ogłoszenia jak i udział w rozmowach bardzo dużo pokazują o społecznym odbieraniu roli EB'owca.

Na podstawie tych elementów zaczęłam spisywać ważne przeze mnie zadania i role, łączyłam je w kategorie, następnie próbowałam rozplanować je graficznie w Canva, a następnie spisać ich dokładne opisy. Tak w telegraficznym skrócie powstał ten subiektywy model.


PO CO KOMU MODEL? No to możemy przechodzić do bardziej merytorycznych treści. Zaczynamy od celów i tego, komu model może się przydać:


1. Osobom, które chciałyby zacząć pracować w roli EB'owca - żeby przyjrzeć się temu, jak naprawdę wygąda taka praca, jakie, kompetencje są potrzebne oraz przygotować się na potencjalne rozmowy rekrutacyjne.


2. Doświadczonym specjalistom EB - żeby przyjrzeć się bliżej swojemu profilowi i popracować na jego podstawie z celami rozwojowymi. Model może także może pomóc uporządkować obraz roli specjalisty od EB i ułatwić tworzenie strategii komunikacyjnej związanej z rolą zespołu EB'owego wewnątrz firmy.


3. Osobom, które pracują w HR i poszukują EB'owca do swojej organizacji - żeby pomóc określić obszary oraz kompetencje EB specjalisty, zrobić to dokładniej i znaleźć odpowiednią osobę i przygotować na jej dołączenie oganizację.

ZAŁOŻENIA MODELU 1. Osoby zawodowo zajmujące się Employer Brandingiem mogą:

 • mieć inne zadania i pracować w zupełnie innych obszarach biznesowych;

 • pracować i rozwijać się w innych rolach, a w każdej z nich mogą mieć zupełnie inne poziomy kompetencji.

2. Specjaliści EB pracują w różnych rolach w zależności od:

 • potrzeb biznesowych oraz celów organizacji;

 • rozmiaru organizacji i budżetu (zupełnie inna skala i zadania będą w korporacji z dużym EB'owym budżetem, a zupełnie inne w mniejszej rozwijającej się firmie z mikro budżetem);

 • specyfiki organizacji (specjaliści EB mogą pracować wewnątrz organizacji jako wewnętrzny ekspert lub członek EB'owego zespołu, jako zewnętrzni eksperci: w agencji lub też jako freelancerzy).

Jeśli porównalibyśmy wachlarz pełnionych przez nas w ciągu życia ról zarówno tych prywatnych jak i zawodowych, to mogłyby być one talią kart. Wraz z wiekiem kolekcja kart rośnie razem ze zbieranym przez nas doświadczeniem. Im więcej różnorodnych kompetencji (postaw, umiejętności i wiedzy) uda nam się zdobyć, tym większą ilością zawodowych ról, a zarazem kart będziemy dysponować. Ta analogia oznacza dla mnie też, że zawodowo możemy świadomie w pewne role wchodzić w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy - wyjmując w danym momencie najbardziej odpowiednią kartę. Oznacza to też, że ta sama osoba może w ciągu jednego dnia może być zarówno uczniem podczas szkolenia, ekspertem w sprawach komunikacyjnych dla managerów z innych działów oraz liderem projektu podczas spotkania.

EB'OWIEC W ORGANIZACJI - MODEL RÓL

Model jest subiektywny i bazuje na moich doświadczeniach. Składa się on z 6 ról głównych oraz 18 ról dopełniających. Każda z ról dopełniających związane jest z przynajmniej jedną z ról głównych. Role główne to (w kolejności alfabetycznej; nie ma ona znaczenia):

 • Change Manager - w ustrukturyzowany sposób zajmuje się komunikacją z pracownikami, których zmiany organizacyjne dotykają, tak by osiągnąć cele biznesowe; innymi słowy przeprowadza pracowników przez zmianę i dba o zapewnienie im niezbędnych informacji; wspiera kluczowe dla zmiany osoby w pełnieniu ich ich ról zawodowych; zajmuje się komunikacją zmian zarówno tą zaplanowaną, która ma za zadanie przekazać wszystkie podstawowe informacje na temat zmiany (jej powody, skalę, dlaczego jest ważna, kogo, kiedy i w jaki sposób dotknie itp.), jak i tą niezaplanowaną, w której na bieżąco reaguje na zachowania ludzi, ich potrzeby, potencjalny opór czy niechęć, odpowiada na pytania oraz adresuje obawy. EB'owy przykład: w organizacji rozpoczęta została praca nad poprawieniem candidate experience, wchodząc w rolę change managera EB Specialist może dobrze zarządzić wprowadzaniem tej zmiany w organizacji, maksymalizując szanse na powodzenie projektu.

 • EB Business Partner - ma szeroką wiedzę z zakresu HR oraz komunikacji; współpracuje z klientami wewnętrznymi: managerami, dyrektorami, zarządem, CEO - w zakresie związanym z potential candidate, candidate, employee, alumni experience; występuje w roli łącznika pomiędzy biznesem a zespołem HR'owym; pracuje strategicznie i analitycznie; pomaga realizować cele biznesowe wdrażając rozwiązania, programy, procesy w organizacji. EB'owy przykład: EB Specialist współpracuje z managerami z działu IT nad zmianą podejścia do rekrutacji wspierając strategiczne cele biznesowe, a jednym z nich jest rekrutacja 200 programistów do nowego hubu IT.

 • Facilitator - prowadzi sesje facylitacji - warsztaty, podczas których oragnizuje pracę nad danym zagadnieniem lub rozwiązaniem problemu tworząc z niej proces; sam reguły nie uczestniczy aktywnie ani merytorycznie w pracy zespołu; jego zadaniem jest neturalizowanie czynników przeszkadzających w wypracowywaniu rozwiązań i realizacji celów oraz maksymalizowanie potencjału zespołu; jest przewodnikiem, który ma za zadanie zapewnić grupie stuktury do pracy; dba o bieżące dokumentowanie postępów. EB'owy przykład: EB Specialist zdiagnozował kilka problemów w obszarze szkoleń, zaprasza kluczowe osoby na spotkanie, przedstawia krótkie podsumowanie i jako facylitator moderuje pracę nad wypracowywaniem rozwiązań.

 • Project Manager - inaczej koordynator projektu; pracuje projektowo, zna metodyki zarządzania projektami, a strategię potrafi przełożyć na action plan - mniejsze i większe projekty; potrafi zarządzać zespołem oraz budżetem. EB'owy przykład: realizując strategię EB Specialist potrafi ułożyć plan działania, który obejmuje większe i mniejsze projekty, czuwa nad ich realizacją, komunikuje postępy.

 • Researcher - badacz, który organizuje, koordynuje oraz realizuje projekty badawcze; zna różne metody badań marketingowych; potrafi zaprojektować ankiety i kwestionariusze do badań ilościowych i jakościowych, indywidualnych i grupowych; analizuje dane, tworzy reporty, w których intepretuje uzyskane w badaniach dane oraz na rekomenduje zmiany do wdrożenia w oragnizacji. EB'owy przykład: EB Specialist projektuje i przeprowadza w organizacji wywiady focusowe z pracownikami, żeby na ich podstawie opracować potem EVP.

 • Strategist - potrafi zaplanować oraz przeprowadzić trudne i długotrwałe akcje (według Słownika PWN); pracuje nad celami średnio i długoterminowymi; wytycza kierunku rozwoju dla organizacji w obszarze swojej specjalizacji; opracowuje strategie i zajmuje się ich realizacją, a wcześniej analizuje sytuację na rynku oraz w organizacji, przeprowadza badania, pracuje w podejściu evidence-based (krzysta z danych), a także współpracuje z klientami wewnętrznymi, by realizować cele biznesowe firmy. EB'owy przykład: EB Specialist projektuje i przeprowadza w organizacji badania, a na ich podstawie współtworzy strategię HR'owej, a następnie odpowiada za realizację wybranych jej elementów.


Role uzupełniające to (w kolejności alfabetycznej; nie ma ona znaczenia):

 • Analyst - analizuje dane wewnętrzne i zewnętrzne związane z marką pracodawcy (w tym dane z badań marketingowych oraz naukowych); stale monitoruje opinie na temat marki pracodawcy (w tym w media społecznościowe, portale z opiniami nad temat pracodawców, fora dyskusyjne); przeprowadza audyty marki oraz komunikacyjne; zajmuje się śledzeniem i analizowaniem trendów związanych z rynkiem pracy (w tym zapoznaje się z raportami branżowymi); przeprowadza analizy benchmarkingowe, w których przygląda sie działaniom konkurencji; w swojej pracy potrafi przekładać wyniki przeprowadzonych przez siebie analiz na konkretne wnioski odpowiadające na potrzeby biznesowe. EB'owy przykład: EB Specialist przeprowadza analizę konkurencji, w ramach której porównuje strony kariera innych firm przygotowując się do projektu tworzenia zupełnie nowej strony kariera.

 • Brand Manager / Strategist - ma wiedzę i doświadczenie z zakresu strategicznego zarządzania marką (nie tylko pracodawcy); potrafi dbać o jej spójność i sprawnie nią zarządzać współpracując z różnymi specjalistami, działami jak również zewnętrznymi dostawcami; potrafi też przekładać strategię na codzienne działania komunikacyjne. EB'owy przykład: Firma jest w trakcie rebrandingu, co wpływa także konieczność zmian w strategii marki pracodawcy. EB Specialist implementuje zmiany, recyklinguje dotychczasowe materiały związane z marką pracodawcy i dostosowuje komunikację do nowego brandu.

 • Business Relationship Builder/Networker - ramach prowadzonych przeze siebie projektów inicjuje współpracę międzydziałową; buduje relacje wewnątrz firmy z osobami, na różnych szczeblach w organizacji, dzięki temu EB Specialist ma szybszy dostęp do informacji, łatwiej jest mu angażować pracowników w aktywności i projekty, a także uzyskać wsparcie od managerów na różnym poziomie w organizacji. EB'owy przykład: EB Specialist w ramach swojej pracy i EB'owych projektów sukcesywnie poznaje i buduje nowe pozytywne relacje z przedstawicielami różnych działów "z biznesu", ale także działem komunikacji czy marketingu.

 • Candidate, Employee & Alumni Experiences Designer - potrafi projektować wrażenia czyli to, w jaki sposób talenty wchodzą w interakcje z organizacją. Jest w stanie mapować punkty styku z marką pracodawcy, rozwiązywać problemy z nimi związane oraz wdrażać zmiany, by zapewniać jak najbardziej pozytywne doświadczenia. Zna i wykorzystuje w swojej pracy metodyki takie jak service desgin, design thinking i inne. EB'owy przykład: w orgnizacji zadiagnozowane zostały problemy związane z candidate experience, EB Specialist przygotowuje i przeprowadza warsztaty z wykorzysztaniem metody design thinking, aby wypracować dopasowne do organiacji rozwiązania.

 • Community Manager - w taki sposób zarządza komunikacją, by tworzyć w organizacji i wśród pracowników społeczność; zajmuje się budowaniem zaangażowania pracowników online i offline poprzez różne projekty tworzone często we współpracy z innymi specjalistami z organizacji na przykład z działu szkoleń i rozwoju, marketingu, komunikcji wewnętrznej i innymi. EB'owy przykład: EB Specialist koordynuje program ambasadorski oraz wspiera program trenerów wewnętrzych prowadzony przez zespół Learning&Development.

 • Consultant/Advisor - wewnętrzny lub zewnętrzny konsultant, który doradza w organizacji w obszarach powiązanych z EB i komunikacją, zarówno specjalistom jak i managerom na różnych szczeblach w organizacji. Potrafi identyfikować problemy i tworzyć adekwatne biznesowo ich rozwiązania. [Ta rola mocno powiązana jest z opisaną wcześniej rolą Analityka i rolą Eksperta]. EB'owy przykład: Firma zajmuje się tematem retencji pracowników, EB Specialist uczestnicy w tworzeniu programów związanych z zaangażowaniem pracowników i budowaniem kultury organizacyjnej.

 • Content Creator & Storyteller - potrafi zidentyfikować interesujące potencjalnych kandydatów tematy zarówno związane z rekrutacjami oraz samą firmą, jej działaniem oraz jej produktami lub usługami; jest w stanie wcielić się w rolę reportera i w taki sposób pozyskać materiały i ingishty w różnych formach, a na ich podstawie wyprodukować różnorodne gotowe do publikacji materiały, ale również odpowiednio wykorzystać pozyskany materiał, by maksymalizować jego potencjał; ponadto potrafi ułożyć działania contentowe w spójną strategię i nią zadządzać. EB'owy przykład: EB Specialist we współpracy z działem IT i rekruterami technicznymi realizuje długoterminowy projekt, w ramach którego specjaliści IT dzielą się wiedzą z zakresu swojej specjalizacji poprzez webinary i artykuły eksperckie.

 • Evaluator - dba o to, by każde większe i mniejsze działanie zostało poddane ewaluacji/retrospektywie; ta praktyka różnie nazywa się w zarządzaniu projektami i ma na celu podsumować i ocenić podstępy w projektcie; dzięki niej można stale ulepszać EB'owe produkty (wydarzenia, projekty i inne) oraz sposób pracy nad nimi poprzez zebranie feedback od zespołu pracującego nad działaniem jak i osób będących grupą docelową. Potrafi zaprojektować to jako zorganizowany proces z wykorzystaniem odpowiednich metod. EB'owy przykład: Po udziale w kilku targach pracy, EB Specialist zaprasza wszystkich zaangażowanych: przedstawicieli biznesu jak i dział HR, żeby podsumować każdy z poszczególnych projeków.

 • Event coordinator - EB Specialist zarządza pracą zespołu, budżetem, podziałem zadań i pracą w projektcie. Ma doświadczenie w tym obszarze, korzysta zwiedzy związanej z project managmentem jak i własnych doświadczeń, by zorganizować jak najlepsze wydarzenie. Jest także przygotowany na różne opcje awaryjne. EB'owy przykład: EB Specialist jest członkiem zespołu projektowego lub jego koordynatorem. Zespół zajmuje się serią wydarzeń dla pracowników związaną z nowymi wartościami firmy.

 • Employer Brand Manager - w tej roli EB Specialist zarządza zespołem pracującym nad employer brandingowymi projektami i zadaniami (w tym między innymi planuje i organizuje pracę zespołu, podejmuje decyzje, koordynuje działania, czuwa nad realizacją zadań, motywuje i wspiera zespół itp.) oraz/lub odpowiada za całokształ działań EB'owych w organizacji. EB'owy przykład: EB Specialist w roli EB Managera odpowiada za realizację celów biznesowych związanych z marką pracodawcy.

 • Expert - EB Specialist posiada szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Employer Brandingu, HR, komunikacji, budowania marki; stale powiększa swoją wiedzę i kompetencje. Jest pasjonatem tematów, w których się specjalizuje; potrafi dzięki temu zaadresować potrzeby biznesowe w innowacyjny i holistyczny sposób; a także wesprzeć organizację w podejmowaniu kluczowych decyzji. EB'owy przykład: EB Specialist podczas spotkań projektowych dzieli się wiedzą i danymi z zakresu candidate experience & employee experience podczas programu rozwojowego dla zespołu HR.

 • Information Broker - w tej roli EB Specialist zajmuje się pozyskiwaniem, oceną oraz analizą najistotniejszych informacji na wybrany temat według ściśle określonych kryteriów. Korzysta z różnorodnych źródeł i metod wyszukiwania, potrafi też trafnie weryfikować informacje i ich źródła. EB'owy przykład: EB Specialist wyszukuje raporty branżowe, artykuły eksperckie oraz naukowe i inne źródła wiedzy na temat retencji, by wykorzystać te dane w rozwiązywaniu konretnych potrzeb biznesowych wewnątrz organizacji.

 • Internal Communication Specialist - potrafi strategiczny i i spójny sposób podejść do projektowania komunikacji wewnętrznej w firmie, doradzać w tym temacie i przygotowywać wysokiej jakości materiały w rożnych formatach i dopasowane do używanych w firmie form komunikacji. EB'owy przykład: EB Specialist przygotowuje strategię komunikacji dla wdrażanego w firmie programu ambasadorskiego.

 • Negotiator - tam gdzie interesy są sprzeczne, potrafi negocjować i wypracować korzystne dla wszystkich stron rozwiązanie zgodne z potrzebami biznesowymi. Jest w stanie także przekonać do swoich racji i wypracowywać rozwiązania z różnymi interesariuszami z rożnych szczebli struktury firmy. EB'owy przykład: EB Specialist negocjuje z zarządem budżet albo z managerami IT zaangażowanie ich członków zespołu w program ambasadorski.

 • Organizational Culture Expert / Promoter - jest zaangażowany we współtworzenie i komunikowanie kultury organizacyjnej zarówno w ramach dedykowanych projektów jak i podczas innych realizowanych w organizacji działań EB'owych. Sam specjalista i dział EB powinnien być też amabasadorem bych działań wewnątrz firmy. EB'owy przykład: EB Specialist przygotowuje i realizuje kampanię w mediach społecznościowych związaną z wartościami firmy.

 • Social Media Specialist - potrafi stworzyć strategię i ją zrealizować publikując materiały w wybranych mediach społecznościowych, a także przygotować i zrealizować kampanie (zarówno płatne jak i bezpłatne). Zajmuje się również analityką. Dba o spójność materiałow i odpowiedni tone of communication (voice). EB'owy przykład: EB Specialist zajmuje się prowadzeniem firmowego profilu na LinkedIn.

 • Team Manager - to tylko i aż rola managera zespołu. Jej opis nie wydaje mi się więc koniecznym, bo jest uniwersalny dla większości organizacji. EB'owy przykład: EB Specialist wykonuje obowiązki związane z zarządzaniem 5-osobowym zespołem employer brandingowym.

 • Trainer & Coach - te role połączyłam w jeden punkt, bo łączy je wymiar edukacyjny, nastawione na realizację celów i określone. Uważam, że rola trenera będzie znacznie częstsza wśród specjalistów do Employer Brandingu, bo polega ona na dzieleniu się wiedzą z zorganizowany sposób z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych teoretycznych i praktycznych. W roli coacha może na wykorzystywać metody coachingowe do osiągania celów bizesowych. EB Specialist w roli coacha nie pracuje jako coach w klasycznym tego słowa rozumieniu, ale jako specjalista korzystający z metod coachingowych. EB'owy przykład: W roli trenera EB Specialist prowadzi szkolenie dla rekruterów na temat tworzenia wysokiej jakości ogłoszeń o pracę. W roli coacha pracuje z prelegentami nadchodzącej konferencji i w ten spośób wspiera ich przygotania.

I CO DALEJ? W ilu rolach Wy mieliście okazję do tej pory pracować? Które z nich uważacie za najważniejsze? Ja od siebie zdradzę, że ja pracowałam we wszystkich 24 (co mnie zaskoczyło), chociaż nie zawsze przy projektach komercyjnych czy EB'owych. Jest to pierwsza wersja modelu. Zakładam, że z czasem i feedbackiem może ona ewaluować. Mile widziane są komentarze i wiadomości. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie model będzie inspiracją do refleksji oraz dyskusji nad rolą EB'owca i własnym rozwojem w tej pełnej wyzwań pracy. Zapraszam żeby do mnie napisać, ustalić ze mną formę i przygotowali swój komentarz. Wszystkie komentarze zbiorę w jednym follow-up'owym tekście. Publikację-kontynuację planuję wypuścić w świat we wrześniu. Marzyło by mi się, żeby w kolejnym kroku stworzyć modele kompetencyjne poszczególnych ról, dopracować ich opisy i przykłady. Te rzeczy byłyby jeszcze bardziej wartościowe, gdyby pracowało nad nami większe grono osób. Zobaczymy, co dalej wydarzy się z tym projektem!


Jeśli artykuł Ci się spodobał, będzie mi bardzo miło jeśli:
Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page