top of page

Co o Employer Brandingu wie czat GPT?


Rozmawiałam z czatem GPT na temat Employer Brandingu. Jakie są moje wnioski, na ile byliśmy zgodni i jaka jest moja własna definicja Employer Brandingu? Sprawdźcie niżej.


No to zaczynamy z pierwszym pytaniem, które zadałam czatowi GPT 29 kwietnia 2023 roku:

 • W tej definicji czat zwraca uwagę na to, że działania employer brandingowe mają na celu "wyróżnianie się firmy na tle konkurencji". Nie określa co prawda, czy jest to konkurencja biznesowa czy konkurencja w walce o talenty (bo często w rzeczywistości są to inni konkurenci na rynku).

 • Mówi o tym, że głównym celem Employer Brandingu jest "przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów na rynku pracy" - tu trudno się z nim nie zgodzić. Co ciekawe czat GPT powiedział o tym nawet dwukrotnie. Chociaż najlepsi kandydacie będą zupełnie inni dla różnych firm, różnych branż, a często nawet dla i poszczególnych zespołów czy działów wewnątrz firmy.

 • Podkreśla, że Employer Branding powinien być unikalny, czyli według Słownika Języka Polskiego PWN: Unikalny - rzadko spotykany, wyjątkowy

 • Zwraca uwagę na różnorodność kanałów komunikacji, benefity pracownicze, kulturę organizacyjną jako działania employer brandingowe.


A o moim zdaniem największy błąd w tej definicji postanowiłam, zapytać bezpośrednio czat GPT:

 • Czat podkreśla, że Employer Branding jest "kompleksowym podejściem, które łączy w sobie wiele działań i narzędzi, takich jak rekrutacja, szkolenia, programy motywacyjne, komunikacja wewnętrzna i wiele innych (...)". I tu bardzo mocno zgadzamy się w sprawie kompleksowości, która powoduje, że Employer Branding blenduje się z różnymi innymi procesami biznesowymi i HRowymi w organizacji. Jednak ich lista powinna być dużo dłuższa niż te wyżej wymienione przez czat.

 • Tu czat sam skorygował swój błąd określił Employer Branding jako strategiczne podejście, w ramach którego firma buduje pozytywny wizerunek pracodawcy. Tu zgadzam się z określeniem strategiczne podejście, ale bardzo nieostrym określeniem jest słowo pozytywny. Jest ono kontrowersyjne, dlatego że dla różnych grup docelowych pozytywnym wizerunkiem będą zupełnie inne cechy (inne firmy będę miały pozytywny wizerunek dla zawodowych kierowców, a inne dla młodych inżynierów).

 • Zwraca też uwagę, że Employer Branding ma "zachęcać pracowników do pozostania w organizacji na dłuższy okres czasu". Czyli sugeruje nam, że jednym z employer brandingowych celów jest retencja pracowników.


Co ciekawe, kilka tygodni wcześniej (7 kwietnia 2023r.) podczas jednego z moich pierwszych podejść do zawodowego wykorzystywania czatu GPT, otrzymałam od niego nieco inną odpowiedź:

I moim zdaniem jest to znacznie lepsza definicja niż poprzednia:

 • Czat GPT wymienił 4 grupy docelowe (kandydaci, pracownicy oraz interesariusze, klienci), do których kierowane są employer brandingowe działania. Według mnie jest ich 6, a zabrakło tu potencjalnych kandydatów oraz byłych pracowników.

 • Tu znów pojawia się błąd, w którym określił on Employer Branding jako strategię.

 • Jako główny cel działań employer brandingowych określił: "przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów na rynku pracy, a także budowanie długotrwałych relacji z pracownikami i klientami". To stwierdzenie określiłabym jako prawdziwe, chodź niezbyt precyzyjne. Pierwsza część jest opisana wyczerpująco chociaż pewne nieścisłości budzi słowa najlepszych. Muszą być oni najlepsi do pracy w tej konkretnej firmie i w konkretnym zespole/dziale. Natomiast druga część cytatu powinna obejmować wszystkie wymienione przeze mnie wyżej grupy docelowe, a nie tylko pracowników i klientów.

 • Jako podstawę Employer Brandingu czat słusznie wskazuje na kulturę organizacyjną, która jest czynnikiem przyciągającym i zatrzymującym talenty. Tu zgadzamy się w 100%.

 • Czat wskazał też, że Employer Branding opiera się na "różnych kanałach komunikacji". Ja dodałabym do tego od siebie, że również na różnych formatach treści (contentu).

 • Jaki powinien być Employer Branding według czatu GPT? Autentyczny, spójny oraz rzetelny i pod tym podpisuję się obiema rękami. Dodam od siebie słownikową definicję wszystkich 3 pojęć według Słownika Języka Polskiego PWN. Autentyczny to zgodny z rzeczywistością, niebędący kopią, falsyfikatem ani przeróbką, szczery, niekłamany, prawdziwy. Spójny to logicznie powiązany, harmonijny, konsekwentny. Rzetelny to zgodny z prawdą i wiarygodny.


 • Czat podkreśla, że "warto stale monitorować wizerunek pracodawcy i podejmować działania mające na celu mające na celu jego ulepszanie i rozwijanie". O tym, że nad wizerunkiem pracodawcy trzeba stale pracować jestem przekonana, ale z mojej perspektywy stałe monitorowanie jest niezbędne a nie opcjonalne.

I co sądzę? Wspólnie z czatem GPT udało nam się przejść przez całkiem porządny proces analityczny, na podstawie którego stworzyłam własną definicję Employer Brandingu. Więc określiłabym go jako bardzo przydatne narzędzie i dodatkową wyszukiwarkę internetową. Ma ono jednak bardzo duży minus - nie podało ani jednego źródła informacji, więc bez eksperckiej wiedzy o Employer Brandingu niezbędnej do oceny treści, materiały nie byłyby możliwe do wykorzystania.


No to możemy przyjść to tego co najważniejsze czyli mojej definicji Employer Brandingu i powiązanych z nią najważniejszych terminów. Zacznijmy od mapy kluczowych pojęć i tego, jak są one ze sobą powiązane.

Employer Branding oraz Employee Value Proposition są elementami strategii HR'owej firmy. Strategia HR'owa firmy jest częścią strategii biznesowej całej organizacji. U podstaw strategii zawsze leżą potrzeby biznesowe, na które odpowiadamy tworząc i egzekwując strategię.

EMPLOYEE VALUE PROPOSITION (EVP) 👉 to stały, spójny i skondensowany opis firmy jako pracodawcy zawierający unikalne dla niej cechy; bio firmy jako pracodawcy; może być to one-pager, film, prezentacja lub inna forma; jest elementem strategii HRowej firmy; jest "starterem", na którego bazie tworzone są wszystkie komunikaty o firmie jako pracodawcy ➔ definicja stworzona przez mnie


👉 to tożsamość firmy jako pracodawcy czyli innymi słowy zestaw cech, z którymi firma chce być kojarzona jako pracodawca; to mieszanka skojarzeń i wyobrażeń o firmie; definiuje, co jest unikatowe dla danej firmy (company identity as an employer; the set of qualities the company wants to be associated with as an employer; the mix of associations and perceptions about the company; defines what is special and unique about the company definicja przetłumaczona z języka angielskiego, jej źródłem jest: Employer Branding Academy EMPLOYER BRAND 👉 marka pracodawcy to wszystko co ludzie myślą, wiedzą, mówią oraz piszą na temat pracy w danej firmie; ma ją każda firma bez względu na swój rozmiar i skalę działania oraz to, czy organizacja podejmuje działania mające na celu świadome kształtowanie wizerunku definicja stworzona przez mnie 👉 sposób w jaki ludzie postrzegają firmę jako pracodawcę; reputacja firmy (how people view the company as an employer; the company reputation) definicja przetłumaczona z języka angielskiego; źródło: Employer Branding Academy

EMPLOYER BRANDING (EB) 👉 całokształt działań firmy, które mają na celu świadome kształtowanie i budowanie jej wizerunku jako pracodawcy; nie jest strategią a strategicznym podejściem oraz elementem strategii HR'owej firmy. Kreowany wizerunek powinien:

 • być spójny i unikalny dla danej firmy - bazować na Employee Value Proposition;

 • wyróżniać organizację na tle konkurencji (rywalizacja o talenty, a nie konkurencja biznesowa);

 • być rzetelny oraz autentyczny - powinien bazować na faktach, przedstawiać prawdę o pracy w danej firmie;

 • skierowany do 6 grup docelowych: potencjalnych kandydatów, kandydatów, pracowników, alumnów - byłych pracowników, (bezpośrednio), a także interesariuszy firmy oraz jej klientów (pośrednio);

 • być oparty o kulturę organizacyjną oraz wartości organizacji;

 • przyciągać do firmy najlepszych kandydatów, którzy dobrze odnajdą się w jej strukturach oraz zatrzymywać pasujących do firmy pracowników (utrzymywanie wysokiej retencji);

 • być kompleksowym podejściem, które łączy w sobie wiele kluczowych dla rozwoju organizacji obszarów, różnorodne kanały komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, offline oraz online z różnorodnymi formami treści (contentu);

 • działania są owskaźnikowane, mierzalne i stale monitorowane. definicja stworzona przez mnie

👉 sposób komunikacji ze światem EVP; wszystkie działania firmy mające na celu wpływanie na markę pracodawcy (the way of communication of the EVP to the world; all company actions to influence the Employer Brand) ➔ definicja przetłumaczona z języka angielskiego; jej źródłem jest: Employer Branding Academy


TALENT STRATEGY

👉 to strategia HR'owa firmy; jest częścią strategii biznesowej; zawiera wszystkie plany firmy związane z zarządaniem talentami; jej elementami są Employee Value Proposition oraz Employer Branding definicja stworzona przez mnie


👉 główna strategia firmy związana z przyciąganiem, wdrażaniem, lokowaniem i zatrzymywaniem talentów w organizacji; jej częściami są Employee Value Proposition oraz Employer Branding (organizational master plan to attract, hire, onboard, deploy and retain talents; Employee Value Proposition and Employer Branding are part of the talent strategy) ➔ definicja przetłumaczona z języka angielskiego; jej źródłem jest: Employer Branding Academy

Na koniec zapytałam czat o przepis na markę pracodawcy:

Tu całkiem trafnie podał przykłady obszarów EB'owych działań i dość uroczo przypomniał, że jest to proces długotrwały i wymagający konsekwencji. Sądzę, że na ten moment ze stworzeniem adekwatnego, dopasowanego do danej organizacji EB'owego planu działania, by sobie nie poradził. Podsumowując, czat realnie pomógł mi stworzyć własne definicje związanych z EB pojęć. Ale był tylko jednym ze źródeł - bez odpowiednich materiałów, własnej wiedzy oraz krytycznego myślenia definicje mogłyby być co najmniej nieprecyzyjne, o ile nie błędne. Do czego warto go wykorzystać? Jako kolejnego głosu "burzy mózgów" albo punktu wejścia do "self study". Mi pomaga on rozpoczynać pracę nad artykułami - kiedy mam już tematy na teksty, rozmawiam z czatem, żeby poukładać w głowie ich strukturę. Nie sprawdził się mi natomiast jako kolejna wyszukiwarka internetowa. Próbowałam wyszukiwać za jego pomocą artykuły naukowe, natomiast tu poległ sromotnie prezentując mi nieistniejące artykuły naukowe w istniejących periodykach naukowych.


Jeśli artykuł Ci się spodobał, będzie mi bardzo miło jeśli:

Powiązane posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page